skip to Main Content

* Logoene er Posuva og underliggende selskapers eiendommer.
* Ved bruk av logoen skal Posuva kontaktes ved bruk av farge, bakgrunn og godkjenning av materialle i sin helhet før evt trykkstart og publisering av Posuva sin logo eller materialle.
* Logoene skal ikke deformeres eller endres på. Det skal heller ikke nye grafiske elementer til på logoen som kan bli en del av Posuva sin logo, slike ting som spesielle bakgrunner, sirkler, firkanter, slagord, bilder osv.
* Posuva ønsker at logoen skal brukes i sølv på sort bakgrunn.
* Sort på hvit / hvit på sort er gjennomgående profil til Posuva og brukes om ikke sølv er tilgjengelig.
* Alle materiall skal godkjennes fra Posuva.

Logo i sort på hvit bakgrunn – Vektor format: Posuva-hvit-logo