skip to Main Content

– Disse vilkår og betingelser (heretter kalt ”kunde/kontrakt”) gjelder for kunder av Posuva AS som får tjenester levert av oss.
– Det er kundens plikt å sette seg inni disse vilkårene og betingelsene i henhold til den tjeneste som blir levert.
– Vilkårene og betingelsene er å anse som akseptert ved at man betaler faktura i henhold til tjeneste eller ved skriftlig epost bestilling.

Revidert: 2018

Posuva AS

Generelt
– Leverandør av diverse tjenester innen kommunikasjon. Posuva AS med org nummer: 995 430 886 MVA.
– Forretningsadresse som hører til og registrert på selskapet.
– Kunden er en person (enten en fysisk person med navn og fødselsnummer, eller en juridisk person f.eks. et aksjeselskap), som juridisk har inngått kjøp/kontrakt med Posuva AS.
– Kunde aksepterer at Posuva AS kan benytte seg av kundens logo til å reklamere for produktet som er lagt/levert. Samt benytte logo/informasjon til kunden som referanse i portfolio.

Taushetsplikt

– All informasjon om kunden og virksomhet inkludert planer om framtidige virksomheter, eller andre forhold knyttet til kunden og/eller dens virksomhet behandles sikkert og fortrolig.
– Posuva AS er pliktig til å holde informasjon om lansering og annen informasjon som ikke må komme ut etter kundens ønske.
– Kunden plikter å opplyse Posuva AS dersom deler av materialet er særlig konfidensielt.

Betaling

Generelt
– Posuva AS sender elektronisk faktura til kunden.
– Alle våre tjenester faktureres forskuddsvis om ikke annet er avtalt.
– Kunden velger om tjenestene faktureres hver: 1 mnd, 2 mnd, 3 mnd 6 mnd eller 12 mnd.
– Hvis ikke betaling er inne på konto innen forfallsdato, sendes automatisk betalingspåminnelse 14 dager etter forfall fra vårt fakturaprogram.
– 60 dager forfall sendes automatisk purring med renter til våre kunder. Saken sendes så videre til inkasso selskap.
– Posuva AS har ved utelat betaling rett til å fjerne webside, og kunde har ikke lengre mulighet for å logge på webside. Epost og andre tjenester vil også bli tatt ut av drift når faktura ikke betales. Posuva AS sitter på rettighetene over tjenestene til beløpet er betalt i sin helhet.

Konsulent
– Om ikke annet er avtalt med fastfaktura beløp eller websideoppdatering fakturers fast konsulentpris. Alle timer samles opp og sendes.
– Det fakturers for etter effektiv arbeidstid.
– Timepris: 550,- eks moms.
– Ved tilfeller kunden ønsker rask leveringstid, og andre prosjekter må utsettes, medfører det ekstra kostnader.

Webside & Hosting

Beskrivelse
Webside og hosting er noe som blir levert sammen med kundens webside, og er nødvendig for å kunne drifte websiden.
Det er også nødvendig med database til websiden om det er CMS system som er satt opp for å redigere websiden.

Generelt
– Systemet skal vær tilgjengelig 24 timer i døgnet med unntak av nødvendig vedlikehold, endringer som kommer fra hosting leverandøren eller på CMS systemet.
– Vårt webhotell og database driftes av Norsk leverandør.
– Posuva er ansvarlig for drift og vedlikehold av webside, webhotell og drift som herved tilhører websidetjenestene som blir levert av Posuva.
– Posuva er ansvarlig for å iverksette undersøkelser og testing om det er feil relatert til drift av webhotell som er levert av leverandør.
– Posuva plikter og sørger for å iverksette testing hvis server eventuelt blir hacket.
– Vår leverandør på webhotell er ansvarlig for å ta backup av alle filer på server. Ved gjenoppretting av gammel side kan dette medføre kostnad fra vår underleverandør.
– Posuva er ikke ansvarlig om det blir hacking av webhotell da dette er vanskelig å forstå seg hva årsaken kan vær.
– Posuva er ikke ansvarlig om denne backupfilen ikke er tjenestedyktig for å bli opprettet tilbake til driften av websiden som ligger på kundens webhotell/side. Dette kan skyldes at bruker har lastet opp filer som er skadelige for vår server.

Domenenavn
– Alle våre domenenavn har bindingstid på 1 år. Uavhengig hvor ofte du får din periodiske faktura fra oss.

Webhotell
– Alle våre webhotell + mysl server har bindingstid på 1 år. Dette er avhengig av når faktura er sendt. Ofte kan dette løses før oppsigelsestiden.

Kundens plikt

– Kunde er pålagt til å ta egne kopier av materialer som legges ut på kundens webside.
– Kunde skal ikke installere noen form for programmer, virus eller hva som måtte installeres før Posuva er skriftlig kontaktet. Dette kan være eksempelvis:
– Piratprogram
– Hackerprogram eller arkiver
– Warez websider (piratkopiering)
– Spamming Software
– Bakgrunn kjørende program

Rettigheter
– Posuva sitter på alle rettigheter til koding av websiden og hostingfiler. Webside flyttes derfor ikke over til ny leverandør av webhotell tjenester.
– Hosting systemet skal ikke videreselges eller videreformidles til andre leverandører.

CMS – Online Public / WordPress

Beskrivelse
Online Public er CMS system som lar kunden oppdatere og publisere innholdet på webside via nettleser.
Wordpress er CMS system som lar kundene administrere sin egen webside med innhold og informasjon.

Generelt
– Alle våre CMS skal vær tilgjengelig 24 timer i døgnet, ved unntak om vedlikehold, og endringer som kommer fra kunden.
– Posuva er ikke ansvarlig om det er feil på CMS etter lanseringsdato, da nettlesere blir stadig oppdatert og forandringer kan forekomme på hver enkelt nettleser.
– Posuva er ansvarlig for å iverksette undersøkelse og testing etter ønske fra kunden. Finner ikke Posuva noen feil blir kunde fakturert for denne supporten.
– Posuva sitter på alle rettigheter til CMS systemet. Dette eies ikke av kunden.
– CMS systemet skal ikke videreselges eller videreformidles til andre leverandører.

Kundens plikt
– Kunde er pålagt til å ta egne kopier fra CMS systemet av materiale som legges ut på websiden, da ny tekst og bilde blir overskrevet eksisterende fil i databasen.
– Kunden er pålagt å betale månedsbeløp for drift av CMS systemet.
– Kunden er selv ansvarlig for å legge inn, samt oppdatere websiden med riktig versjon og vedlikehold.
Alt innhold som legges ut på tjenestemaskinen er kundens ansvar og kunden beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut av tekst, bilder osv.
– Posuva kan ikke stilles ansvarlig for hva som publiseres på kundens webside. Slik som tekst, bilder, video og annet materiell.

Support
– Posuva er ansvarlig for support mandag til fredag fra klokken 09.00 til 15.00 ved unntak av helligdager.
– Alt av support skal sendes skriftlig via epost for loggføring. Gjeldet det hasteoppdrag anbefales det å ringe, men epost for logg skal sendes.

Microsoft Exchange

Beskrivelse
Microsoft Exchange er synkroniseringsløsning i nettskyene som enkelt lar kunden ha en synkronisert og oppdatert e-post, kontakter, kalender og oppgaver som er levert av Microsoft. Posuva er sertifisert partner av Microsoft.

Generelt
– Exchange løsning levert av Posuva til synkronisering av e-post, kontakter, kalender og oppgaver, er levert av Microsoft Exchange.
– Posuva er ikke ansvarlig for tredjeparts produkter som brukes av kunden. Som Outlook, e-post programmer og eventuelt mobil løsninger.
– Posuva eier ikke informasjon som er lagret i Microsoft Exchange eller Office 365 tjenester.
– Ved flytting over til ny leverandør er kunden selv ansvarlig for å flytte innhold. Kunde kan betale Posuva bistand rundt evt flytting av eposter.

Kundens plikt
– Kunden er pliktig til å bruke e-postsystemet med normal e-post korrespondanse.
– Kunden er selv ansvarlig for å ta backup av filene når tjenesten er oppsagt. Dette må gjøres før kunden har sendt inn oppsigelse til Posuva.

Support
– Posuva har epost support på drift av Office365. Epost skal sendes for loggføring.
– Likevel vil Posuva gi vår ypperste service for å bistå ved eventuelle problemer som kan oppstå.
– Ved support av Microsoft Exchange, blir det fakturert timespris.

Fotografering

– Det skal alltid betales tillegg for flerbruk av fotografi.
* Tillegget utgjør minst 50 % pr. publisering.
– Det skal ikke forekomme videresalg av fotografi til andre.
– Posuva har enerett og opphavsrett på alle fotografi som er sendt til kunde.
– Posuva vil levere all fotografi digitalt i form av minnepenn, FTP eller Dropbox.
– Posuva vil levere all fotografi i fullformatsoppløsning og vanligvis brukes RAW, TIFF eller JPEG.
– Hvert enkelt fotografi levert av Posuva skal ikke reproduseres mer enn én gang til publikasjonen som fotografi er levert til. Om fotografi skal publiseres flere steder skal dette komme tydelig frem i egen kontrakt eller pris ved betaling.
– Levering av fotografi skal det ved enhver anledning alltid oppgis kreditering (byline), på minst et av fotografiene, tilgjengelig for allmennheten.
– Krediteringslinje – Foto: Posuva.no
* ”Fotografens navn” skal vær med i krediteringslinje. Den informasjon kommer spesifikk direkte fra fotograf. Eksempel: Foto: Posuva.no – Ola Nordmann
– Kunden av fotografi skal på ingen måte utsette en person som er avbildet for latterliggjørelse, skandale, hat, forakt eller ringeakt.
– Fotografi kan skaleres og farge justeres for å passe inn i mediet bilde benyttes i.
– Fotografi skal ikke beskjæres, endres, transformeres eller kombineres med andre verk.
– Posuva garanterer ikke for nøyaktigheten av bildetekst, nøkkelord, metadata eller annen informasjon som er knyttet til fotografiet.
– Ved kjøp av bilder på Stock sider kreves det påslag og betaling for bruk av disse bildene.
– Kunde er selv pliktig til å sette seg inn i Stock siders egne rettigheter og bruk av bilde som er kjøpt og levert fra Posuva.

Grafisk Design

Generelt
– Posuva har alle rettigheter til design som er utført i henhold til grafisk design jobber som handler om trykksaker som eksempel brosjyre, banner, flyers, visittkort mv. Ved kjøp av design er det designer som har rettighetene til sitt arbeid.
– Posuva har ikke angrerett eller retur på grafisk design arbeid som er levert, trykket eller satt i gang med produksjon.
– Posuva har ikke ansvar for skrivefeil som kan forekomme i en brosjyre. Kunde har selv ansvar for korrekturlesing da dette blir sendt fra Posuva før ting går til trykk eller publikasjon.

Kundens plikter

Generelt
– Materiale som publiseres eller henvises til fra brukerens hjemmeside skal være i overensstemmelse med tredjemanns rettigheter og med norsk lov, det eller de lands lovgivning kunden driver sin virksomhet fra og de lands lovgivning innholdet på hjemmesiden må antas retter seg mot.

– Posuva har en snill profil, og tillater ikke informasjon, henvisning til materiale eller fremstillinger som bl.a.:
– Fremmer rasehat, eller viser grusomme eller umenneskelige voldshandlinger
– Viser pornografisk materiale
– Krenker menneskeverdet
– Glorifiserer krig
– Handler om overgrep eller seksuelt misbruk av barn
– Viser seksuelle handlinger mellom mennesker og dyr
– Er egnet til å utsette barn og unge for umoralsk eller skadelig påvirkning

– Posuva kan etter eget skjønn avgjøre, herunder bringe tjenesteforholdet til opphør uten varsel eller stenge ned tjenesten, om hjemmesiden som publiseres, eller materiale som henvises til fra Kundens hjemmeside, er rettsstridig iht. denne bestemmelsen.

Skadesløsholdelse
– Kunden forplikter seg til å holde Posuva skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Posuva som har sammenheng med det materiale som kunden eller brukeren har formidlet gjennom Posuva sine tjenestemaskiner.

Fraskrivelse av ansvar
– Posuva kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett hos ledende personell.
– Posuva vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjemannstap eller annet avledet eller indirekte tap.
– Posuva holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett – bevisst eller ubevisst – skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.

Oppsigelse

Generelt
– Ved oppsigelse skal dette forekomme skriftlig på epost.
– Tjenestene har minste varighet på 2 måneder om ikke annet er avtalt. Det vil si at Exchange epost kan bli sagt opp med oppsigelsetid 2 måneder. Webhotell eller domenenavn vil bli fakturert for utestående bindingstid. Bindingstid på webhotell og domenenavn er på 1 års abonnement. Tjenesten fornyes automatisk.

Oppsigelse
– Posuva kan på hvilket som helst tidspunkt, og etter eget skjønn, velge å si opp tjenesten med 30 dagers skriftlig varsel hvis kunden har misligholdt avtalen og reglene rundt tjenesten.
– I varselsperioden på 30 dager kan kunden gi sin versjon av hendelsen.
– Ved stengning av tjenester skal det gis en begrunnelse av årsaken til hvorfor det ble stengt.
– For å få tjenesten tilbake og opp igjen må alle fakturaer betales. Kunde må også eventuelt dekke ekstra kostnader ved arbeid som er tilknyttet å få systemet opp.
– Oppsigelse av webside, hosting, CMS, Exchange hos Posuva AS må finne sted innen 2 måneder før utløpsdato av sist faktura.
– Ved oppsigelse mister kunde alle rettigheter på materiale som ligger på webside, dette tilhører Posuva.

Oppsigelse fra kunden
– Hver avtaleperiode løper fast, en oppsigelse må sendes skriftlig 2 måneder før ny halvårs faktura sendes. Oppsigelse etter dette tidspunkt medfører at en ny tilsvarende avtaleperiode påløper. Kunden må dermed betale for tjenesten ut avtaleperioden.

Back To Top