skip to Main Content

Aktiv HMS AS er en godkjent bedriftshelsetjeneste som består av verne- og helsepersonell. Vårt team bistår med forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid tilpasset din virksomhets behov. Vi er en aktiv medspiller i arbeidet med å skape trygge, friske, motiverte og lønnsomme virksomheter. Dere som kunde skal dra nytte av personlig kontakt og tett oppfølging fra våre rådgivere.

Web: www.aktiv-hms.no
Tjenester:
Fotografering – Webside – Webhotell – Sosiale medier – Google Ads

Webside

Foto