skip to Main Content

Kjære kunde av Posuva AS!
Microsoft har annonsert en valutajustering på +11% for sine skytjenester gjeldene fra 01. april 2023.

Justeringen kommer som følge av de globale og lokale endringene som skjer i verden, og vil på norske prislister medføre en 11% prisøkning på de fleste skytjenester. Endringen gjelder skytjenester tilknyttet majoriteten av Microsoft sine avtaleprogrammer.

Som en direkte konsekvens av dette vil bruk av Microsoft sine skytjenester medføre økte kostander på eksisterende og fremtidig bruk. Økt innsikt og kontroll samt proaktiv oppfølging av skyforbruk er viktig for å reduser eksponering mot denne prisjusteringen samt optimalisere eksiterende skytjenesteportefølje.

Du kan også finne den offisielle meldingen fra Microsoft her: Consistent global pricing for the Microsoft Cloud – Microsoft News Centre Europe

  Kontakt oss

  Navn & Etternavn:*

  E-post:*

  Telefon:*

  Melding:*

  Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.